Centrosinergija

Centrosinergija se bavi pružanjem sveobuhvatne i besprekorne usluge distribucije i logistike u cilju zadovoljenja potreba poslovnih partnera i stvaranja dugoročnih poslovnih veza sa kompanijama kojima je cilj najefikasniji plasman robe. Bavimo se distribucijom štampanih medija, duvanskih proizvoda, SIM kartica i elektronskih dopuna i Bus Plus kartica za javni gradski prevoz u Beogradu.
Od 12. 1. 2015. Centrosinergija je postala distributer duvanskih proizvoda kompanije BAT.

Kroz najsavremenije poslovne principe, tehnološka rešenja, inovativni pristup i savremenu organizaciju, Centrosinergija nudi tržištu jednog kvalitetnog i pouzdanog partnera. Inovativnim i jedinstvenim performansama pruža poslovnim partnerima jeftiniju i efikasniju distributivno-logističku platformu.

Ogranak Logistika

Ogranak Centrosinergije – Logistika bavi se transportom, pakovanjem, komisioniranjem i skladištenjem robe. Budući da vreme klasične logistike i distribucije sa visokim troškovima i niskom efikasnošću pripada prošlosti neophodno je pratiti nove trendove koji se baziraju na manjim troškovima, a povećanoj efikasnosti. Zbog ovakvog trenda i potrebe u Centrosinergiji je nastao novi model logističke platforme, savremen, efikasniji i sa manje troškova samog procesa. Više od 100 vozila obezbeđuje transport dobara sa maksimalnom nacionalnom pokrivenošću na čitavoj teritoriji Srbije, svakog jutra, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje, prelazeći šest miliona kilometara.