O Kompaniji

Moj Kiosk Group je poslovni sistem sastavljen od dva entiteta Moj kiosk i Centrosinergija i sa 3.700 zaposlenih svrstava se u prvih pet privatnih kompanija u Srbiji.

Moj kiosk je najveći maloprodajni lanac kioska na teritoriji Srbije, sastavljen od kioska i convenience shop objekata, raspoređenih na čitavoj teritoriji Srbije, sa maksimalnom nacionalnom pokrivenošću u 137 opština. Vodeći se najvišim svetskim standardima, konstantnim unapređenjem poslovanja i očuvanjem tradicije kupovine na kioscima, stekli smo poverenje potrošača, o čemu svedoči i broj kupaca od preko 380.000 dnevno. Moj kiosk predstavlja sasvim novi kanal komunikacije sa potrošačima i svojevrsni marketing medijum. Omogućava razvoj i bolji plasman vašeg brenda u neposrednom kontaktu sa kupcem kroz unapređen vid oglašavanja i inovativan kanal prodaje.

Centrosinergija se bavi pružanjem sveobuhvatne i besprekorne usluge distribucije i logistike u cilju zadovoljenja potreba poslovnih partnera i stvaranja dugoročnih poslovnih veza sa kompanijama kojima je cilj najefikasniji plasman robe. Bavimo se distribucijom štampanih medija, duvanskih proizvoda, SIM kartica i elektronskih dopuna i Bus Plus kartica za javni gradski prevoz u Beogradu. Centrosinergija je od 12. 1. 2015. postala distributer duvanskih proizvoda kompanije BAT.

Kroz svoje najsavremenije poslovne principe, tehnološka rešenja, inovativni pristup i savremenu organizaciju Moj Kiosk Group nudi tržištu jednog kvalitetnog i pouzdanog partnera. Inovativnim i jedinstvenim performansama, konstantnim unapređenjem poslovanja, ulaganjem u svoja poslovna partnerstva i zaposlene, trudimo se da idemo u pravcu napretka i održavanja dugoročno stabilnog poslovanja.